Chính sách bảo mật thông tin

1.  Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website www.pts-vietnam.com bao gồm: họ tên, email, điện thoại, nội dung. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần khách hàng cung cấp khi gửi thông tin nhờ tư vấn sản phẩm và để chúng tôi liên hệ lại với khách hàng

2.  Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Liên hệ tư vấn sản phẩm, tư vấn kỹ thuật cho khách hàng
 • Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng;

3.  Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ không được lưu trữ trên hệ thống. Thay vào đó, thông tin sẽ được gửi bằng email tới quản trị viên để tư vấn, giải đáp phục vụ khách hàng. Email sẽ được xóa sau khi QTV tiếp nhận được thông tin và phản hồi cho khách hàng

4.  Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

 • Những thông tin thu thập của thành viên sẽ được ban quản trị tiếp cận

5.  Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

 • Công ty TNHH Công Nghiệp PTS
 • Số 25, Đường Số 1, KDC Cityland, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 222 15 666 / 028 222 15 888
 • Email: admin@pts-vietnam.com

6.  Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin

 • Khách hàng có thể thay đổi thông tin bằng cách gửi một email liên hệ mới

7.  Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

 • Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
Chia sẻ