Bộ rung gỡ rác bế tròn

Mã sản phẩm: 20220507-389
Bộ rung gỡ rác bế tròn: Thiết kế 2 trục tạo rung phôi loại bỏ 98% rác/phế dính trên bìa carton

Bộ rung gỡ rác bế tròn: Thiết kế 2 trục tạo rung phôi loại bỏ 98% rác/phế dính trên bìa carton